ALGEMENE VERGADERINGEN

2024

ALGEMENE VERGADERING 29 MEI 2024

Oproepingsbericht Algemene Vergadering 29 mei 2024

Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.

Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2023 van Care Property Invest
Statutaire jaarrekening over het boekjaar 2023 van Care Property Invest
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering

Op 25 april 2024 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 220.065.062,05
Totaal aantal aandelen (noemer): 36.988.833
Totaal aantal eigen aandelen: 0
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 36.988.833

2023

ALGEMENE VERGADERING 31 MEI 2023

Oproepingsbericht Algemene Vergadering 31 mei 2023

Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.

Volmacht
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2022 van Care Property Invest
Statutaire jaarrekening over het boekjaar 2022 van Care Property Invest
Jaarrekening Apollo Lier
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering

Op 28 april 2023 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 220.065.062,05
Totaal aantal aandelen (noemer): 36.988.833
Totaal aantal eigen aandelen: 0
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 36.988.833

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 26 APRIL 2023 (“BAV II”)

Op 6 april 2023 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 220.065.062,05
Totaal aantal aandelen (noemer): 36.988.833
Totaal aantal eigen aandelen: 0
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 36.988.833

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 05 APRIL 2023 (“BAV I”)

Op 6 maart 2023 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 220.065.062,05
Totaal aantal aandelen (noemer): 36.988.833
Totaal aantal eigen aandelen: 0
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 36.988.833

2022

ALGEMENE VERGADERING 25 MEI 2022

Oproepingsbericht Algemene Vergadering 25 mei 2022

Registratie aandeelhouders GAV via Lumi AGM:
Aandeelhouders die dit wensen kunnen alle voorwaarden tot deelname vervolledigen via het Lumi platform: https://lumiconnect.com/. Dit platform laat aandeelhouders eveneens toe om te stemmen bij volmacht voorafgaand aan de GAV.

Volmacht
Remuneratiebeleid
Jaarlijks financieel verslag over het boekjaar 2021
Statutaire jaarrekening – CP Invest
Informatie over de in artikel 7:130 en 7:139 WVV bedoelde rechten van de aandeelhouders
Presentatie
Notulen van de algemene vergadering 

Op 22 april 2022 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 160.226.674,72
Totaal aantal aandelen (noemer): 26.931.116
Totaal aantal eigen aandelen: 0
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 26.931.116

2021

ALGEMENE VERGADERING 26 MEI 2021

Op 23 april 2021 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 153.533.677,60
Totaal aantal aandelen (noemer): 25.806.148
Totaal aantal eigen aandelen: 1.692
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 25.804.456

2020

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 15 JUNI 2020 (“BAV II”)

Op 29 mei 2020 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 128.777.652,39
Totaal aantal aandelen (noemer): 21.645.122
Totaal aantal eigen aandelen: 878
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 21.644.244

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2020 (“BAV I”)

ALGEMENE VERGADERING 27 MEI 2020

Op 24 april 2020 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal (fractiewaarde): € 128.777.652,39
Totaal aantal aandelen (noemer): 21.645.122
Totaal aantal eigen aandelen: 878
Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen die elk recht geven op 1 stem: 21.644.244

2019

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2019 (“BAV II”)

Op 29 november 2019 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal: 121.338.541,37 euro
Totaal aantal aandelen: 20.394.746
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 20.390.588
Totaal aantal eigen aandelen: 4.158
Totaal aantal stemrechten: 20.390.588
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 20.390.588

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 29 november 2019 (“BAV I”)

Op 30 oktober 2019 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal: 121.338.541,37 euro
Totaal aantal aandelen: 20.394.746
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 20.390.588
Totaal aantal eigen aandelen: 4.158
Totaal aantal stemrechten: 20.390.588
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 20.390.588

ALGEMENE VERGADERING 29 mei 2019

Op 25 april 2019 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

 

Totaal kapitaal: 119.506.868,80 euro
Totaal aantal aandelen: 20.082.876
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 20.082.718
Totaal aantal eigen aandelen: 4.158
Totaal aantal stemrechten: 20.082.718
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 20.082.718

2018

TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 16 MEI 2018

Op 27 april 2018 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal: 114.961.266,36 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 19.322.845 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 19.322.845
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 19.172.845
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: 150.000

ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2018

ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2018

Op 16 april 2018 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal: 114.961.266,36 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 19.322.845 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 19.322.845
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 19.172.845
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: 150.000

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 APRIL 2018

Op 28 maart 2018 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal: 114.961.266,36 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 19.322.845 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 19.322.845
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 19.172.845
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: 150.000

2017

ALGEMENE VERGADERING 17 MEI 2017

Op 7 april 2017 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal: 89.414.321,58 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 15.028.880 aandelen
Totaal aantal stemrechten: 15.028.880
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem: 14.878.880
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem: 150.000

2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 22 JUNI 2016

Publicatie in de bijlagen bij BS 14/07/2016 – akte statutenwijziging 22/06/2016

Gecoördineerde Statuten 22/06/2016

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2016 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd.

Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om de invoering van een directiecomité mogelijk te maken.

Oproepingsbericht Buitengewone Algemene Vergadering 22 juni 2016
Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering 22 juni 2016

Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders

Ontwerp aanpassing van de statuten (met track changes t.o.v. huidige versie)

Op 2 juni 2016 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal 78.442.491,65 euro
Totaal aantal aandelen 13.184.720 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 13.169.690 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 15.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 13.169.690
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 13.019.690 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 2 JUNI 2016

Op 3 mei 2016 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal 78.442.491,65 euro
Totaal aantal aandelen 13.184.720 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 13.169.690 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 15.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 13.169.690
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 13.019.690 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

ALGEMENE VERGADERING 18 MEI 2016

Op 16 april 2016 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal 78.442.491,65 euro
Totaal aantal aandelen 13.184.720 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 13.169.690 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 15.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 13.169.690
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 13.019.690 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

2015

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 18.11.2015

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 november 2015

Bekendgemaakt op 30.10.2015

Aangezien op de eerste bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 1995 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 18 november 2015 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

Oproepingsbericht (Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18.11.2015)
Informatie kandidaat-bestuurders
Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 18.11.2015
Informatie over de in art. 533ter en 540 van het W.Venn. bedoelde rechten van de aandeelhouders

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OP 30.10.2015

Op 30.09.2015 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:

Totaal kapitaal 78.442.491,65 euro
Totaal aantal aandelen 13.184.720 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 13.169.690 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 15.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 13.169.690
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 13.019.690 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 20.05.2015

Op 17.04.2015 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal aandelen 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.342.395 aandelen
Totaal aantal eigen aandelen 17.030 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.342.395
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.192.395 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

2014

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 25.11.2014

Op 6.11.2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.359.425
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.209.425 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 6.11.2014

Op 7.10.2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 61.633.399,04 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.359.425 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.359.425
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.209.425 aandelen
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000 aandelen

KEUZEDIVIDEND 2014

ALGEMENE VERGADERING DD. 21.05.2014

Op 11 april 2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 60.744.395 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.210.000 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.210.000
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.060.000
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150.000

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 19.03.2014

Op 28 februari 2014 wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd als volgt

Totaal kapitaal 60.744.395 euro
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 10.210 aandelen
Totaal aantal stemrechten 10.210
Aantal stemrechtverlenende gewone aandelen die elk recht geven op 1 stem 10.060
Aantal stemrechtverlenende bijzondere aandelen die elk recht geven op 1 stem 150

2013

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 26.06.2013

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 07.06.2013

ALGEMENE VERGADERING DD. 15.05.2013

2012

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 27.06.2012

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD. 08.06.2012

ALGEMENE VERGADERING DD. 16.05.2012

“BAV II’ 2020 achter gesloten deuren – COVID-19-maatregel

De gezondheid van u als aandeelhouder, maar ook die van onze bestuurders, commissaris en medewerkers, primeert boven alles. Daarom hebben wij de moeilijke beslissing genomen om de tweede buitengewone algemene vergadering 2020 achter gesloten deuren te houden.

Het spreekt voor zich dat u nog kan deelnemen aan de vergadering op de onderstaande manieren, zodat we social distancing en de hiertoe opgelegde overheidsmaatregelen ten volle kunnen respecteren:

  • schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de vergadering gesteld worden;
  • er kan schriftelijk, op voorhand en vanop afstand gestemd worden door middel van een elektronisch stemformulier;
  • en kan een volmacht met steminstructies gegeven worden aan een werknemer van Care Property Invest; en
  • aandeelhouders zullen digitaal vanop afstand kunnen deelnemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering.

 

Gelet op de bijzondere maatregelen die genomen dienen te worden in het licht van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, dient iedere aandeelhouder die digitaal wenst deel te nemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering, aan de Vennootschap tevens een e-mailadres te communiceren waarop hij de toelichting en instructies tot deelname aan de algemene vergadering wenst te ontvangen.

 

Opvolging maatregelen en de impact hiervan op de organisatie van de algemene vergadering
De Vennootschap volgt de evolutie, gebeurtenissen en overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19, en in het bijzonder die m.b.t. de organisatie van algemene vergaderingen, op de voet op. Als er wijzigingen zouden plaatsvinden in de organisatie hiervan naar aanleiding van bijkomende maatregelen en richtlijnen (of door de eventuele afzwakking hiervan), brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte door middel van de publicatie van een nieuw persbericht.

 

 

Algemene Vergaderingen