INVESTERINGSCOMITÉ

 • Mark Suykens
  Mark Suykens Voorzitter Raad Van Bestuur/ Voorzitter benoemings-en remuneratiecomité/ Niet-uitvoerend bestuurder
 • Caroline Riské
  Caroline Riské Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
 • Paul Van Gorp
  Paul Van Gorp Voorzitter Auditcomité/ Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
 • Michel Van Geyte
  Michel Van Geyte Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder