AUDITCOMITÉ

  • Paul Van Gorp
    Paul Van Gorp Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
  • Brigitte Grouwels
    Brigitte Grouwels Niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
  • Mark Suykens
    Mark Suykens Voorzitter Raad Van Bestuur/ Voorzitter benoemings-en remuneratiecomité/ Niet-uitvoerend bestuurder