• 1995: Oprichting op 30 oktober van Serviceflats Invest nv, openbare bevak naar Belgisch recht, op initiatief van de Vlaamse Regering.
  • Doelstelling: bouw en financiering van serviceflats voor OCMW’s en sociale vzw’s.
  • Actieterrein: Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Programma: ontwerpen, bouwen en financieren van 2000 serviceflats met hoge bouwkundige en bouwtechnische kwaliteit; initiatiefnemers ontvangen subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • 1996: Persconferentie op 3 juli met presentatie van de eerste 2 projecten.
 • 2000: Toekenning van de Innovation Award op 11 juli door de Wüstenrot Stiftung in de internationale competitie omtrent “Technologie en het wonen van ouderen”, verkozen uit 139 inzendingen.
 • 2010 – 2012: Uitwerking laatste projectenplan 2008 – 2009. Studie en uitvoering projecten in stroomversnelling – investeringsprogramma volzet.
 • 2012: Investeringsprogramma 2000 flats zo goed als afgerond. Raad van bestuur beslist tot statutenwijziging ter voorbereiding van doorstart Serviceflats Invest.
 • 2013: Statutenwijziging ter verruiming van het doel en beleggingsbeleid van de vennootschap: vanaf nu kan de vennootschap investeren in alle woonvormen vervat in het woonzorgdecreet (woonzorg- en dienstencentra, groepen van assistentiewoningen, …) en alle woonvormen voor mensen met een beperking, en dit zowel in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de hele Europese economische ruimte.
 • 2014: Serviceflats Invest wordt Care Property Invest en bouwt voort aan de toekomst.
  Aandelensplitsing: elk aandeel in de vennootschap wordt met ingang van 24 maart vertegenwoordigd door 1.000 aandelen Care Property Invest. Notering aandelen: de gewone gesplitste aandelen zijn vanaf 24 maart genoteerd en verhandelbaar op de continu-markt van Euronext Brussels.
 • 2014: Care Property Invest heeft sinds 25 november 2014 het statuut van een openbare reglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht.
 • 2015: Nieuw adres vanaf 12 januari 2015: Horstebaan 3 te 2900 Schoten.
 • 2015: Kapitaalverhoging 22 juni 2015: Care Property Invest haalt ruim 38 miljoen euro op.
 • 2015: Vastgoedportefeuille in volle uitbreiding: eind 2015 reeds 7 nieuwe investeringen voor een totale conventionele waarde van ongeveer 74 miljoen euro.
Historiek