KAPITAALSTRUCTUUR

KAPITAALSTRUCTUUR

24 januari 2023 7 juli 2022 20 juni 2022 17 november 2021 20 januari 2021
TOTAAL AANTAL AANDELEN
36.988.833
27.741.625 27.102.910 26.931.116 25.806.148
WAARVAN EIGEN AANDELEN 0 0 0 1.692 1.692
KAPITAAL
€ 220.065.062,05
€ 165.048.798,02 € 161.248.763,12 € 160.226.674,72 € 143.442.647,35
FRACTIEWAARDE PER AANDEEL
 ca. € 5,95
 ca. € 5,95
 ca. € 5,95
ca. € 5,95
ca. € 5,95

laatste update: 24 januari 2023

TRANSPARANTIEVERKLARINGEN

“Informatie bedoeld in (artikel 15 van de statuten), met toepassing van artikel 18  §1 van de  Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen”.

Statutaire drempel

Het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest (CP Invest) (de Vennootschap) wordt heden vertegenwoordigd door 36.988.833 aandelen. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of uitstaande opties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen CP Invest verleent één stemrecht op de algemene vergadering van de Vennootschap. Het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de Transparantiewet (d.i. o.a. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, bepalen de statuten van CP Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007, een bijkomende statutaire kennisgevingsdrempel wanneer de stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden de grens van drie procent (3%) van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, overschrijden of onderschrijden.

Ingevolge deze statutaire drempel (3%), dienen de aandeelhouders die deze statutaire drempel bereiken of overschrijden, een kennisgeving te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Transparantiewet en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht of een verwerving of overdracht heeft plaatsgevonden of niet. Deze kennisgeving dient te gebeuren binnen de tien handelsdagen na de openbaarmaking van voormelde statutaire drempel. Gelieve te noteren dat de kennisgevingsplicht tevens een permanente verplichting betreft die dient te worden vervuld telkens een wettelijke of statutaire drempel wordt bereikt, onder-, of overschreden.

Contactpersoon kennisgevingen Transparantiewetgeving:
Peter Van Heukelom, CEO – gedelegeerd bestuurder – T 32 3 222 94 94 – transparencynotifications@carepropertyinvest.be

BELANGRIJKE DEELNEMINGEN

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (art. 14, 1e lid Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen):

Datum kennisgeving Meldende partij Download pdf
13/06/2024 Ameriprise Financial, Inc Download
17/03/2023 Ameriprise Financial, Inc Download
01/02/2023 Pensio b ofp Download
27/06/2022 KBC Asset Management nv Download
16/12/2021 KBC Asset Management nv Download
03/11/2021 KBC Asset Management nv Download
31/05/2021 KBC Asset Management nv Download
8/04/2021 KBC Asset Management nv Download
3/11/2017 KBC Asset Management nv Download
5/09/2017 Capfi Delen Asset Management nv Download
25/04/2017 Capfi Delen Asset Management nv Download
3/04/2017 Pensio b ofp Download

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

MELDINGEN PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (art. 14, 1e lid Wet 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen):

Datum kennisgeving Meldende partij Soort transactie Download pdf
2022
01/04/2022 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
01/04/2022 Filip Van Zeebroeck (CFO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
01/04/2022 Valérie Jonkers (COO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
2021
22/12/2021 Dirk Van den Broeck (onafhankelijk Bestuurder) Verkoop / Vervreemding Download
12/03/2021 Paul Van Gorp (onafhankelijk Bestuurder) Aankoop Download
25/01/2021 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd Bestuurder) – Patrimmonia Real Estate nv Aankoop Download
18/01/2021 Peter Van Heukelom (CEO-Lid van het College van dagelijks bestuur) Aankoop Download
18/01/2021 Valérie Jonkers (COO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
14/01/2021 Filip Van Zeebroeck (CFO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
2020
25/08/2020 Marie-Livine Grysolle (Persoon verbonden met een lid van het bestuursorgaan) Aankoop Download
24/06/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Valérie Jonkers (COO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
24/06/2020 Willy Pintens (Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
23/03/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/03/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
29/01/2020 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/01/2020 Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
20/01/2020 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
2019
02/07/2019 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Paul Van Gorp (Onafhankelijk Bestuurder) Aankoop Download
28/06/2019 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
28/06/2019 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
26/04/2019 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
26/04/2019 Valérie Jonkers (COO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
23/04/2019 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
2018
14/06/2018 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
14/06/2018 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
23/04/2018 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
2017
6/12/2017 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
13/11/2017 Paul Van Gorp (Niet-uitvoerend Bestuurder): Aankoop Download
30/10/2017 Filip Van Zeebroeck (CFO-Lid van het Directiecomité) Aankoop Download
27/10/2017 Peter Van Heukelom (CEO-Gedelegeerd Bestuurder) Aankoop Download
27/10/2017 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
27/10/2017 Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
26/10/2017 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
24/10/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
24/10/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
15/03/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Verkoop Download
15/03/2017  Dirk Van den Broeck (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
2015
18/06/2015 Mark Suykens (Voorzitter raad van bestuur): Aankoop Download
18/06/2015 Willy Pintens (Gedelegeerd bestuurder) Aankoop Download
Categorie Aantal
Fractiewaarde T.o.v. aantal
bijzondere aandelen
T.o.v. totaal
aantal aandelen
Bijzondere aandelen 150.000 € 892.425,00 100,00% 0,78%
Belfius Bank nv 80.000 € 475.960,00 53,33% 0,41%
BNP Paribas Fortis nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,16%
KBC Bank nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,16%
Bank Degroof Petercam nv 10.000 € 59.495,00 6,67% 0,05%
Gewone Aandelen 19.172.845 € 114.068.841,36   99,22%
Totaal 19.322.845 € 114.961.266,36 100,00%
Categorie (22/6/15) Aantal

Fractiewaarde T.o.v. aantal
bijzondere aandelen
T.o.v. totaal
aantal aandelen
Bijzondere aandelen 150.000 € 892.425,00 100,00% 1,14%
Belfius Bank nv 80.000 € 475.960,00 53,33% 0,61%
BNP Paribas Fortis nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,23%
KBC Bank nv 30.000 € 178.485,00 20,00% 0,23%
Petercam nv 10.000 € 59.495,00 6,67% 0,07%
Gewone Aandelen 13.034.720 € 77.550.066,65   98,86%
Totaal 13.184.720 € 78.442.491,65 100,00%

OBLIGATIES

Kapitaalstructuur