Disclaimer

Door de website www.carepropertyinvest.be te bezoeken of te gebruiken, wordt u geacht in te stemmen met de voorwaarden van onderstaande disclaimer.

Care Property Invest heeft het recht om deze Voorwaarden op elk moment te herzien. Deze Website wordt beheerd door Care Property Invest nv, een openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten, BTW BE 0456.378.070 Antwerps rechtspersonenregister. Vragen of opmerkingen kunnen verstuurd worden naar info@carepopertyinvest.be of per post naar bovenvermeld adres.

Klik hier om de volledige disclaimer van Care Property Invest te bekijken.

Laatste update op 30 juni 2023.