Tussentijdse Verklaring / Buitengewone Algemene Vergadering 07.06.13

De Tussentijdse Verklaring per 31 maart 2013 werd aan de website toegevoegd. Tegelijkertijd worden de aandeelhouders uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen op 7 juni 2013 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. In geval het vereiste quorum niet zou bereikt zijn op de buitengewone algemene vergadering van 7 juni 2013, zal een tweede buitengewone algemene vergadering op 26 juni 2013 om 15 uur worden samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met mutatis mutandis dezelfde dagorde. Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.