Voortzetting van het terugkoopprogramma van eigen aandelen