Statutenwijziging – Openbaarmaking met toepassing van artikel 18 van de Transparantiewet (invoering statutaire drempel)