Notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2016