Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 25.03.2008 – 15.04.2009