Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2012 tot 31.12.2012