Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2010 tot 31.12.2010