Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2009 tot 31.12.2009