Handel in Care Property Invest-aandelen tijdelijk opgeschort