Jaarlijkse informatie: synthesedocument periode 11.04.2007 – 25.03.2008