Who is Care Property Invest?

Care Property Invest is the new corporate name of the Company Serviceflats Invest. This name change has (among other matters) been approved by the extraordinary general meeting of 19 March 2014.

Since 25 November 2014, Care Property Invest has the statute of a public regulated real estate company (public RREC) under Belgian law.

What happened to my Serviceflats Invest shares?

 

Since 24 March 2014, each “Serviceflats Invest” share is automatically represented by 1,000 “Care Property Invest” shares. On 19 March 2014, the extraordinary general meeting of the Company has approved (besides the name change) the share split of one share into one thousand (1,000) shares.

Each share in the Company, coupon no 18 attached, will be represented as from 24 March 2014 by 1,000 shares Care property Invest, with coupon no 1 attached (on 24/03/2014: 10,210,000 (split) shares). The split shares have the same rights, though in proportion per split action (1/1,000). As a result, the share split is completely neutral and the position of the shareholders will in no way be diluted. The share spit stimulates the liquidity of the share as well as the accessibility and the attractiveness of it (In particular for private shareholders), what is deemed to be important for the Company and its shareholders.

 

For more information: General meeting

How do I become a Care Property Invest shareholder?

The ordinary Care Property Invest shares are listed on the Euronext Brussels continuous stock exchange and can be purchased by placing a stock exchange order.

The current stock price can be consulted through Nyse’s Euronext Brussels website, under the new product name Care Property Inv., ISIN code BE0974273055 (CPINV).
https://europeanequities.nyx.com/products/equities/BE0974273055-XBRU/quotes
History of the distributed dividend:

Financial year Expressed in nominal  gross gross (net) (*) return in % compared to the issue price (€5,949.44 or €5.95 after the share split of 24/03/2014) (*)
1996 €339.12 6,22%
1997 €338.37 5,4 %
1998 €299.16 5,03 %
1999 €304.61 5,12%
2000 €354.66 5,96%
2001 €388.61 6.53%
2002 €411.76 6.92%
2003 €458.14 7.70%
2004 €471.97 7.93%
2005 €475.70 8.00%
2006 €485.00 8.15%
2007 €490.00 8.24%
2008 €505.00 8.49%
2009 €505.00 8.49%
2010 €505.00 8.49%
2011 €505.00 8.49%
2012 (*) €550.00 (€467.50) 9.24 % (7.86%)
2013 (**) €0.63 (€0.54) 10.59% (9.00 %)
2014 (**) €0.63 (€0.54) 10.59% (9.00%)
2015 (***) €0.63 (€0.54) 10.59% (9.00%)
2016 (**) €0.63 (€0.54) 10.59% (9.00%)

(*) As from 1 january 2013 the dividend has been subject to a withholding tax rate of 15%.

(**) After the share split of 24/03/2014.

(***) See press release 30/11/2015 (interim dividend)

When does the Annual General Meeting of Shareholders take place?

In principle, every third Wednesday of May: 20/05/2015, 18/05/2016, …

See our Financial calendar for the exact date.

Favourable tax rate?

The dividends of Care Property Invest (before Serviceflats Invest) are subject to a withholding tax rate of 15%, instead of the uniform rate of 27%.

Which credit institutions are authorized to issue the certificate for exemption from inheritance taxes and what is the content of this certificate?

 

Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Petercam and VDK Spaarbank are authorized to deliver the certificate in accordance with an agreement concluded for that purpose. This certificate must be drawn up by the banking institution in a manner that complies with Article 11 of the Decree of the Flemish Government of 3 May 1995 regulating the exemption for inheritance tax related to the social rights in companies established in connection with the realization and / or financing of investment programs for service flats, as amended by the Decree of the Flemish Government of 21 December 2012 containing various provisions concerning finances and budget. The full text of these decisions can be found in this document (available in Dutch only).

Update: Extract Flemish Codex Taxation – art. 2.7.6.0.1. (available in Dutch only)

Example of such a certificate (available in Dutch only)

Dien ik de ontvangen dividenden van het aandeel Care Property Invest fiscaal aan te geven als roerende inkomsten?

Neen, aangezien de inhouding roerende voorheffing op dividenden toegekend na 1 januari 2013 bevrijdend is, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtigen er niet toe gehouden deze inkomsten te vermelden in hun jaarlijkse aangifte.

What are the conditions for enjoying exemption from inheritance tax?

For inheritances that open in the Flemish Region an exemption from inheritance tax is granted, provided that a number of conditions have been met.

The exemption from inheritance tax depends on a number of conditions:

 • The holder of the shares must have acquired the shares no later than in the year 2005.
 • The holder of the shares must have acquired the shares no later than in the year 2005.
 • Under penalty of forfeiture, the exemption will only be effectively obtained insofar as
  • the shares are mentioned in the declaration of the estate;
  • the exemption is expressly requested;
  • a valid certificate (by credit institution authorized, in order to prove that all conditions have been met) is attached to the declaration.

The relevant excerpt from the Flemish Codex Taxation (Article 2.7.6.0.1) can be found in this document.

Dien ik aandelen van Care Property Invest te hebben om een serviceflat gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) te kunnen bewonen?

Neen: iedereen kan zich opgeven bij de uitbater (OCMW of vzw) met verzoek opgenomen te worden op de wachtlijst waarvan de volgorde bepaald wordt door het reglement vastgesteld door de uitbater  (bv. inwoners eigen gemeente hebben voorrang op niet-inwoners, 75-plussers hebben voorrang op jongere senioren). Care Property Invest kan terzake niet tussenkomen en de toewijzing van flats gebeurt volledig autonoom door de uitbaters. Eén uitzondering op deze regel: aandeelhouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen genieten een woonvoorrangrecht : zie volgende vraag.

What is the priority residential right that is connected to the possession of 10,000 shares of Care Property Invest (before the share split of 24/3/2014 10 shares of Serviceflats Invest)?

This right means that (subject to compliance with all conditions) the shareholder has the priority on the waiting list of a project of service flats designated by him at a maximum daily price of €23.76 (indexation calculated up to and including March 2018). If the usual daily price determined by the operator is higher than the maximum daily rate for residential beneficiaries, this difference will be adjusted by Care Property Invest.

Wat zijn de modaliteiten verbonden aan het woonvoorrangrecht?

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in dit document: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest.

Opmerking: De aandelensplitsing goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014 is neutraal voor het woonvoorrangrecht. De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze werden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo bedraagt het aantal aandelen om na de voltooiing van de aandelensplitsing (op 24 maart 2014) van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), thans 10.000 aandelen.

Wanneer kan ik als aandeelhouder het woonvoorrangrecht uitoefenen?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per 10.000 aandelen Care Property Invest (*)
 • de 10.000 aandelen moeten minimaal 5 jaren in eigendom zijn en gedurende verblijf in eigendom blijven
 • 75 jaar zijn

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u in hier:
Modaliteiten Woonvoorrangrecht

(*) De voorwaarden om van dit woonvoorrangrecht te kunnen (blijven) genieten, zullen (mutatis mutandis) dezelfde blijven, met dien verstande dat deze modaliteiten op louter technische wijze zullen worden aangepast ingevolge de aandelensplitsing. Zo zal het relevante aantal aandelen om na de aandelensplitsing van het recht op woonvoorrang te kunnen (blijven) genieten (10 aandelen vóór de aandelensplitsing), 10.000 aandelen bedragen, om zodoende de splitsingsratio te reflecteren. (De buitengewone algemene vergadering keurde op 19 maart 2014 de aandelensplitsing goed.  Meer info met betrekking tot de aandelensplitsing vindt u in het document “Informatiebulletin” en in de rubriek Investeren – Algemene Vergadering – BAV 19.03.2014.)

Welke diensten zijn inbegrepen in de maximale dagprijs die woonvoorranggerechtigde aandeelhouders betalen?

In de dagprijs zijn de vaste diensten inbegrepen:

 • de oproepmogelijkheid tot hulpverlening 24 uren op 24 ;
 • de reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen, daken) en van de gemeenschappelijke ruimten (inkom, gangen, trappen, lift, wasserette, ontspanningsruimte, enz) binnen het gebouw;
 • het onderhoud van de technische installaties en de beplantingen ;
 • de brandverzekering van het volledige serviceflatgebouw (niet de inboedel);
 • de aansluiting op de nutsvoorzieningen, behalve telefoon/tv.

De facultatieve diensten die ook dienen aangeboden te worden door de uitbater zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk en volgens levering en toepasselijke prijsberekening aan de bewoners worden doorgerekend:

 • een (warme) maaltijd per dag;
 • de brandverzekering van de inboedel van de serviceflats;
 • poetsdienst;
 • organisatie tijdelijke verpleging aan huis, gezins- en bejaardenhulp, en paramedische verzorging.

De reële dagprijs kan ook nog andere diensten bevatten, bv. waterverbruik, welke kost dan door de woonvoorranggerechtigde afzonderlijk dient betaald te worden.

Wat gebeurt er met de partner als de rechthebbende van het woonvoorrangrecht naar een rusthuis verhuist of overlijdt?

De partner kan in dat geval blijven wonen in de serviceflats zelfs als zij of hij geen 75 jaar oud is.

Waar liggen de projecten gerealiseerd door Care Property Invest (vroeger Serviceflats Invest) en wie baat ze uit?

Zie de onderdelen Nieuwe vastgoedporteuille” en Initieel investeringsprogramma op deze website.

Waar vind ik een overzicht van alle erkende serviceflats in mijn buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest)?

klik hier http://www.zorg-en-gezondheid.be/serviceflats-en-groepen-voor-assistentiewoningen

Hoe wordt het woonvoorrangrecht concreet uitgeoefend?
 • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
 • per aangetekend schrijven aan Care Property Invest nv, Horstebaan 3, 2900 Schoten, mits voorlegging van een aantal documenten ten bewijze dat men voldoet aan de voorwaarden voor het woonvoorrangrecht.

Een modelbrief en typeformulieren om een volledig dossier samen te stellen vindt u in hier: Aanvraag woonvoorrangrecht en bijlagen.  Gelieve de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Deze worden vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag krijgt u hiervan per brief bevestiging en verdere instructies voor het verloop van de procedure.

 • binnen de maand na ontvangst van dit schrijven bezorgt Care Property Invest een lijst met de gerealiseerde projecten
 • aandeelhouder deelt voorkeurlijst mee
 • de eerst vrijkomende serviceflat van de voorkeurlijst wordt aangeboden aan de aandeelhouder
 • het aanbod dient binnen de maand aanvaard te worden

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier: Modaliteiten woonvoorrangrecht CP Invest

Inlichtingen omtrent het woonvoorrangrecht kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de vennootschap (tel. 03/222.94.94).

Waar vind ik een overzicht van alle erkende serviceflats in mijn buurt, dus ook van flats die niet gerealiseerd werden door Care Property Invest (voorheen Serviceflats Invest)?
Hoe kwam de samenwerking met de zorgverleners (OCMW of vzw) binnen het investeringsprogramma van 2000 flats tot stand?

Binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, dat nu is afgerond, werden projecten van serviceflats opgericht voor OCMW’s en sociale vzw’s waarbij de samenwerking met de vennootschap werd vastgelegd in een overeenkomst van onroerende leasing.  De leasing is gebaseerd op een erfpacht op het gebouw welke ingaat nadat het project gerealiseerd is op het perceel dat door het OCMW of de vzw ter beschikking werd gesteld aan Care Property Invest (het vroegere Serviceflats Invest) via een recht van opstal.  Het OCMW (of eventueel de gemeente) of de vzw is eigenaar of erfpachter van een perceel bouwgrond en verleent een recht van opstal aan Care Property Invest gedurende 30 jaar. Na afloop van de 30-jarige periode is het OCMW of de vzw een eindeopstalvergoeding verschuldigd aan Care Property Invest welke gelijk is aan het nominale bedrag van de investeringskost opdat het OCMW of de vzw eigenaar zou worden van de flats. Het bedrag van de eindeopstalvergoeding wordt niet herzien, noch geïndexeerd. Deze vergoeding vertegenwoordigt de terugbetaling van het kapitaal dat door Care Property Invest werd geïnvesteerd. Na oplevering van het serviceflatgebouw gaat een erfpachtperiode in van 27 jaar gedurende dewelke het OCMW of de vzw het volle genot heeft van het gebouw en volledig instaat voor de uitbating ervan als serviceflatgebouw en dit tegen betaling van een maandelijkse canon per flat. De canon vertegenwoordigt de rentevergoeding op het door Care Property Invest geïnvesteerde kapitaal en wordt jaarlijks geïndexeerd. Gedurende de overbruggingstijd na het eindigen van de erfpachtperiode tot aan het einde van het 30-jarig recht van opstal loopt een huurovereenkomst gedurende dewelke het OCMW of de vzw een vergoeding verschuldigd is conform de alsdan geldende marktrentevoeten.

Worden er subsidies toegekend door de Vlaamse Gemeenschap?

Het OCMW of de vzw die met de vennootschap een project van serviceflats liet oprichten binnen het investeringsprogramma van 2000 flats, ontvangt daardoor vanwege de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van € 961,83 per flat en per jaar, en dit gedurende 18 jaar vanaf het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning van de serviceflats (deze subsidie is opgenomen in de Algemene Overeenkomst tussen de vennootschap en de Vlaamse Regering ingevolge het subsidiebesluit van 3 mei 1995 en gewijzigd en vervolledigd door het subsidiebesluit van 30 november 2001). Voor leasingovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2007 zullen de initiatiefnemers gedurende 18 jaren een jaarlijkse subsidie van € 1.140,43 ontvangen. (principieel besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, vastgelegd in het addendum aan voormelde Algemene Overeenkomst ondertekend op 22 juli 2008).

De Vlaamse Regering heeft tot op heden na het bereiken van 2.000 flats geen verdere subsidiëring in het vooruitzicht gesteld.

FAQ