Wijziging financiële kalender

Wij willen u er graag over inlichten dat de financiële kalender zoals deze voorheen gepubliceerd werd,
gewijzigd werd.  Het volledige bericht vindt u hier: Wijziging financiële kalender 05.05.2014.