Michel Van GeyteNiet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder