Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2007 n.a.v. de 12e Algemene Vergadering dd. 21.05.2008