Oproeping voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2023