Openbaarmaking van de nieuwe noemer na de kapitaalverhoging