Openbaarmaking met toepassing van artikel 15, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmakingen van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)