Jaarlijks Financieel Verslag voor de periode 01.01.2007 tot 31.12.2007