Jaarlijks Communiqué Boekjaar 2008 n.a.v. de 13e Algemene Vergadering dd. 20.05.2009