Oproeping (tweede) Bijzondere Algemene Vergadering – 18 november 2015 om 15 uur

Aangezien op de eerste bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 1995 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering die zal gehouden worden op woensdag 18 november 2015 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Horstebaan 3 te 2900 Schoten.

Oproeping (pdf).

Alle verdere info: Algemene Vergadering