2019
Notering ex-coupon nr. 10 1 april 2019 (1)
Jaarlijks financieel verslag 2018 25 april 2019, na beurstijd
Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal van 2019 16 mei 2019, voor beurstijd
Gewone Algemene Vergadering 29 mei 2019, 11 uur (op de maatschappelijke zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten)
Betaalbaarstelling dividend 4 juni 2019
Halfjaarlijks financieel verslag 2019 5 september 2019, voor beurstijd
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2019 14 november 2019, voor beurstijd

 

(1) Coupon nr. 10 die recht geeft op een brutodividend (onder voorbehoud van en na goedkeuring door de algemene vergadering van 29 mei 2019) over het volledige boekjaar 2018, is onthecht op 1 april 2019 na beurstijd, om reden van de inbreng in natura van een onroerend goed in het kapitaal van Care Property Invest binnen het kader van het toegestaan kapitaal (zie ook het persbericht m.b.t. Genval d.d. 3 april 2019).

2018
Jaarlijks persbericht boekjaar 2017 8 maart 2018
Jaarlijks financieel verslag 2017 16 april 2018
Gewone Algemene Vergadering 16 mei 2018, 11 uur (op de maatschappelijke zetel, Horstebaan 3 te 2900 Schoten)
Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2018 17 mei 2018
Notering ex-coupon nr. 9 17 mei 2018
Record date 18 mei 2018
Betaalbaarstelling dividend 22 mei 2018
Halfjaarlijks financieel verslag 2018 6 september 2018
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2018 15 november 2018
2017
Jaarlijks Persbericht boekjaar 2016 9 maart 2017
Dividend: notering ex-coupon (*) 13 maart 2017 (i.p.v 24 mei 2017)
Jaarlijks  financieel verslag 2016 5 april 2017
Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2017 11 mei 2017
Gewone Algemene Vergadering 17 mei 2017, 11 uur
Betaalbaarstelling dividend vanaf 26 mei 2017
Halfjaarlijks  financieel verslag 7 september 2017
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2017 16 november 2017

 

(*) Coupon nr. 6 die recht geeft op een brutodividend (onder voorbehoud van, en na goedkeuring door de algemene vergadering) over het volledige boekjaar 2016 is onthecht op 13 maart 2017, om reden van de inbreng in natura van een onroerend goed in het kapitaal van Care Property Invest binnen het kader van het toegestaan kapitaal (zie ook persberichten d.d. 17 februari 2017 en 15 maart 2017 m.b.t. Watermaal-Bosvoorde).

2016
Persbericht over het boekjaar 2015 10 maart
Jaarlijks financieel verslag (boekjaar 2015) 16 april
Tussentijdse verklaring – 1ste kwartaal 2016 12 mei
Gewone Algemene Vergadering (boekjaar 2015) 18 mei, 11 uur
Halfjaarlijks financieel verslag (30/06/16) 22 september
Tussentijdse verklaring – 3de kwartaal 2016 17 november
Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Laatste update: 3 april 2019
Financiële kalender