Aandelen verwerven

De gewone aandelen Care Property Invest (*) zijn  genoteerd op de continumarkt van Nyse Euronext Brussels onder de ISIN-Code BE0974273055 (CPINV) en kunnen aangekocht worden door het plaatsen van een beursorder.

Beurskoers:  Euronext Brussels ISIN-Code BE0974273055 (CPINV)

(*) Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2014 is (met ingang van 24 maart 2014) 1 (één) aandeel Serviceflats Invest met ISIN-Code BE0003677888 (SER) vervangen door 1.000 (duizend) aandelen Care Property Invest met ISIN-Code BE0974273055 (CPINV).

Uw voordelen

De dividenden van Care Property Invest werden tot eind 2015 onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Het verlaagde tarief van roerende voorheffing van 15% op de dividenden van residentiële GVV’s werd herzien en verhoogd naar 27% vanaf aanslagjaar 2016 (wet van 26 december 2015).

Sinds 1 januari 2017 is opnieuw het tarief van 15% roerende voorheffing van toepassing, ingevolge de wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (BS 20/12/2016).

Financiële Dienst

Belfius Bank nv / BNP Paribas Fortis nv / KBC Bank nv / Bank Degroof Petercam nv / VDK Spaarbank nv

Meer weten?

Aandelen verwerven