Gunstige belastingregeling in Spanje

Care Property Invest is verheugd aan te kondigen dat het van de Spaanse belastingautoriteiten een gunstige fiscale ruling verkregen heeft die het haar mogelijk maakt dit boekjaar nog het statuut van SOCIMI (d.w.z. een Spaanse REIT) in Spanje te bekomen.

De link naar het persbericht vindt u hieronder:

Lees dit document in het Nederlands