Wat houdt het woonvoorrangrecht in dat verbonden is aan het bezit van 10.000 aandelen Care Property Invest (voor de aandelensplitsing van 24/3/2014 10 aandelen Serviceflats)?

Dit recht houdt in dat (mits het voldoen aan alle voorwaarden) de aandeelhouder de voorrang inneemt op de wachtlijst van een door hem aangeduid project van serviceflats aan een maximale dagprijs van € 28,91 (indexatie vanaf 1 januari 2024). Indien de gebruikelijke dagprijs die wordt bepaald door de uitbater hoger ligt dan de maximale dagprijs voor woonvoorranggerechtigden, wordt dit verschil door Care Property Invest bijgepast. De mogelijkheid tot uitoefening van het woonvoorrangrecht liep af op 31 december 2020.