Wat gebeurt er met de partner als de rechthebbende van het woonvoorrangrecht naar een rusthuis verhuist of overlijdt?

De partner kan in dat geval blijven wonen in de serviceflats zelfs als zij of hij geen 75 jaar oud is.