Hoe wordt het woonvoorrangrecht concreet uitgeoefend?

  • vanaf 1/1/2005 t/m 31/12/2020
  • per aangetekend schrijven aan Care Property Invest nv, Horstebaan 3, 2900 Schoten, mits voorlegging van een aantal documenten ten bewijze dat men voldoet aan de voorwaarden voor het woonvoorrangrecht.

Een modelbrief en typeformulieren om een volledig dossier samen te stellen vindt u in hier:

Gelieve de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Deze worden vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag krijgt u hiervan per brief bevestiging en verdere instructies voor het verloop van de procedure.

  • binnen de maand na ontvangst van dit schrijven bezorgt Care Property Invest een lijst met de gerealiseerde projecten
  • aandeelhouder deelt voorkeurlijst mee
  • de eerst vrijkomende serviceflat van de voorkeurlijst wordt aangeboden aan de aandeelhouder
  • het aanbod dient binnen de maand aanvaard te worden

De modaliteiten van het woonvoorrangrecht vindt u hier:

Inlichtingen omtrent het woonvoorrangrecht kunnen ook opgevraagd worden bij het secretariaat van de vennootschap (tel. 03/222.94.94).