CPI INVESTEERT IN UW ZORGPROJECTEN

ONTDEK ONZE ACTIVITEITEN EN FORMULES

Care Property Invest investeert in zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking, zowel in België als buiten de landsgrenzen.

Sinds 2014 werkt Care Property Invest verder aan de uitbouw van een nieuw patrimonium aan zorgvastgoedprojecten (woongelegenheden vervat in het woonzorgdecreet en woningen voor mensen met een beperking) gestoeld op onze ervaring in het bouwen van serviceflats in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Ontdek onze historiek

Zoals voorheen ontwikkelen wij deze infrastructuur in nauwe samenwerking met de toekomstige zorgverleners, financieren wij het project en stellen wij de gerealiseerde gebouwen ter beschikking voor een lange termijn. Zo zorgen wij voor de noodzakelijke continuïteit voor zorgverleners en bewoners.

WAT KUNNEN WIJ BETEKENEN VOOR UW PROJECT?

Care Property Invest werkt onder andere de volgende oplossingen op maat uit voor openbare besturen, vzw’s en voor privépartners

Design - Build - Finance (- Maintain)

In een “Design-Build-Finance” formule staat Care Property Invest in voor de volledige projectontwikkeling, van architectuur, samenwerking met aannemers, projectrealisatie en –opvolging tot en met de financiering van het project

Design – Build – Finance (- Maintain)

Hoe werkt het?

  • U geeft als initiatiefnemer een recht van opstal op een bouwgrond aan Care Property Invest voor minstens 32 jaar.
  • Care Property Invest ontwerpt, bouwt, ziet toe op de voortgang van de werken, bewaakt het budget en financiert uw project op lange termijn.
  • Bij voorlopige oplevering stelt Care Property Invest u het project ter beschikking middels een recht van erfpacht voor minstens 27 jaar.
  • Na afloop van het recht van opstal wordt het gebouw door natrekking eigendom van de grondeigenaar

Met de mogelijkheid om de DBF-formule uit te breiden naar “Maintain” speelt Care Property Invest in op die groeiende vraag naar volledige overname van het vastgoedgerelateerde takenpakket (beheer en onderhoud).

businessmodel_nl_small
Herfinanciering van bestaande gebouwen

Ook bestaande gebouwen die aan een grondige renovatie toe zijn, kunnen via een recht van erfpacht, recht van opstal of gewoon door aankoop doorgeschoven worden naar Care Property Invest

Herfinanciering van bestaande gebouwen

Hoe werkt het?

  • Het eigendomsrecht van het gebouw wordt overgedragen naar Care Property Invest (middels een opstalrecht of een verkoop van het gebouw aan Care Property Invest).
  • Na renovatie wordt het gebouw ter beschikking gesteld van de exploitant via een recht van erfpacht voor minstens 27 jaar.
  • Als Care Property Invest het vastgoed niet aangekocht heeft, wordt het door natrekking eigendom van de grondeigenaar wanneer het recht van erfpacht of het opstalrecht afloopt. Dit kan de exploitant zijn die de grond bij de start van de overeenkomst aan Care Property Invest in erfpacht of opstal heeft gegeven danwel een derde.
Ontwikkelen van en investeren in zorgvastgoed

Naast de DBF(M)-formule verwerft Care Property Invest ook gronden en/of gebouwen en projecten in uitvoering / ontwikkeling door zorgondernemers.

Care Property Invest zal deze projecten steeds voor lange termijn ter beschikking stellen van exploitanten die gespecialiseerd zijn in het uitbaten van woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, woongelegenheden voor mensen met een beperking, …

Omdat elk project een ander karakter heeft en geen 2 situaties dezelfde zijn, zoeken wij graag met u naar een oplossing op maat van uw noden. Neem nu contact op met ons investeringsteam.

Onze activiteiten

Design-Build-Finance-(Maintain)

Herfinanciering van bestaande gebouwen

Ontwikkelen van en investeren in zorgvastgoed

CPI Investeert in uw zorgprojecten