Care Property Invest werd op initiatief van de Vlaamse Regering op 30 oktober 1995 opgericht – onder de naam Serviceflats Invest NV – met als doel de bouw en financiering van serviceflats voor OCMW’s en sociale vzw’s.

Care Property Invest NV  heeft sinds 25 november 2014 het statuut van een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (hierna: openbare GVV) naar Belgisch recht.

De verandering van statuut van een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht naar het statuut van openbare GVV werd vergund door de FSMA op 1 oktober 2014 en vervolgens goedgekeurd door de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2014.

Vandaag wil Care Property Invest investeren in alle projecten voorzien in het woonzorgdecreet (woonzorgcentra, dienstencentra, groepen assistentiewoningen, enz.) maar ook algemener in alle woonvoorzieningen voor mensen met een beperking.

De aandelen van Care Property Invest worden genoteerd op Euronext Brussel.

bottom_img_phone_1