Onder haar nieuwe naam, Care Property Invest, wil de vennootschap haar activiteiten verder uitbreiden en de realisatie van projecten met een maatschappelijke meerwaarde in de zorgbouw helpen realiseren.

Care Property Invest wil zorgondernemers helpen om hun projecten optimaal georganiseerd en aan de best mogelijke prijzen te realiseren en wil haar expertise en knowhow die is opgebouwd tijdens de realisatie van 2000 serviceflats verder inzetten om de projecten te verwezenlijken die zijn voorzien in het woonzorgdecreet. Dit omvat naast woonzorgcentra, dienstencentra, groepen assistentiewoningen ook alle woonvoorzieningen voor mensen met een beperking.

De kwaliteit van een woonzorgvoorziening heeft met vele factoren te maken

  • de ligging van het project,
  • de architecturale en functionele kwaliteiten van het gebouw en van de flat zelf,
  • de bouwtechnische kwaliteit,
  • het afwerkingspeil,
  • de technische uitrustingen.

Het is van het grootste belang om bij de keuze en uitwerking van een project hiermee terdege rekening te houden en te trachten een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken.

Care Property Invest heeft hiervoor de nodige kennis en expertise dankzij haar uitzonderlijke ervaring door de realisatie van 2000 serviceflats als Serviceflats Invest. Het spreekt voor zich dat onze ploeg bijzonder gespecialiseerde medewerkers op post is gebleven.

Zorgbouwen in alle vertrouwen