Care Property Invest is meer dan financiering

Care Property Invest bouwt verder aan de toekomst met de kennis en specialisatie die al is verworven.

Design - Build - Finance

In een “Design-Build-Finance” formule zorgt Care Property Invest voor de volledige afwikkeling van het project. Dit begint bij het voortraject, waarbij op tijd noch moeite wordt bespaard om het project op de juiste sporen te zetten, en eindigt met de terbeschikkingstelling van de afgewerkte gebouwen en het vestigen van een erfpacht voor minstens 27 jaar.

Design – Build – Finance

  • U geeft een bouwgrond in opstal aan Care Property Invest voor minstens 30 jaar.
  • Care Property Invest ontwerpt, bouwt, ziet toe op de vordering van de werken, bewaakt het budget en financiert uw project op lange termijn.
  • Bij voorlopige oplevering geeft Care Property Invest u een erfpacht op minstens 27 jaar.
schema_dbf
Herfinanciering van gebouwen

Het is mogelijk om een bestaand zorgvastgoed in opstal te geven aan Care Property Invest en hiervoor als tegenprestatie de werkelijke waarde van de gebouwen te ontvangen. Indien nodig zal Care Property Invest instaan voor de renovatie of herbestemming van de gebouwen, om deze vervolgens na voltooiing ter beschikking te stellen via een erfpacht van minstens 27 jaar.

Herfinanciering van gebouwen

  • U geeft een gebouw in opstal aan Care Property Invest voor minstens 32 jaar.
  • Care Property Invest geeft u een erfpacht op minstens 27 jaar.
  • Na afloop van de opstalperiode wordt het gebouw automatisch eigendom van uw bestuur door natrekking.
Maintain

Steeds meer willen zorgverleners af van de bekommernissen over het beheer en het onderhoud van het vastgoed om zich volledig te kunnen toeleggen op hun kerntaak, nl. het verlenen van zorg. Met de mogelijkheid om de DBF-formule uit te breiden naar “maintain” speelt Care Property Invest in op die groeiende vraag naar volledige overname van het vastgoedgerelateerde takenpakket.

Maatwerk

Care Property Invest fixeert zich niet op vaste formules en methodes, er zijn geen standaardoplossingen. Elk project is anders en elke initiatiefnemer heeft andere bekommernissen en zorgen. Voor elke situatie zijn werkzame oplossingen denkbaar en bespreekbaar. Heldere en eenduidige communicatie is hierbij een onmisbare voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking.

Onze activiteiten

Design-Build-Finance

Herfinanciering van gebouwen

Maintain

Maatwerk

Nos activités